General Activities

 
บรรยาย R2R

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานวิจัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
การปฏิบัติการวิจัยคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP)

วันที่ 12-13 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 – 16:30 น. ชั้น 6 ห้อง 611 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Research Day  ปี 2015

วันที่ 12 มกราคม  2558 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
รามาแชนแนลออนทัวร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2558 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

 
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2557  ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
งานบริหารโรงพยาบาล จัดบรรยายโครงการ “5 ส. Plus ”

วันที่ 25 ธันวาคม  2557  ณ หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
โครงการพาอาจารย์และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและครอบครัวทัศนศึกษา ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
กิจกรรม กิน อยู่ หลับ นอน สื่อสาร

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  

 
ร้องเพลงอวยพรปีใหม่

 วันที่  22  ธันวาคม  2557 ณ  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
วันรามาสามัคคี ประจำปี 2557

วันที่ 19 ธันวาคม 2557  ณ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี