Student
สำหรับนักศึกษา
Patient
สำหรับผู้ป่วย
Donor
สำหรับผู้บริจาค
บริการรถแท็กซี่

บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รถ mobile ไปรษณีย์มาให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

รถ mobile ไปรษณีย์มาให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.D.-M.Eng.)