WORLD NO TOBACCO DAY 2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น.

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์ผู้บริจารโลหิตโลก

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์ผู้บริจารโลหิตโลก วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องบริจาคโลหิต ชั้น 1 โซน B 

 
การรับฟังความคิดเห้นและทำความเข้าใจกับประชาชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคุณครูและสร้างเครือข่ายในการดูแลเด็ก

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ชั้น 1 โซน G อาคารโรงพยาบาลฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
มอบของบริจาคให้แก่เด็กและชาวบ้าน ที่พักสงฆ์ทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทางวัดแสงธรรมบุราราม ได้นำของที่บุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บริจาคในวันกิจกรรมวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ที่ผ่านม...

 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ สถาบั...

 
การแสดงขับร้องประสานเสียงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-10.00 น. "วงสุขใจคอรัส" จากศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัย...