รับสมัครบุคลากร มกราคม 2565

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประกาศ รายชื่อร้านค้าที่เปิด-ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

ประกาศ รายชื่อร้านค้าที่เปิด-ปิดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

 
รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2839 5030 ในวันและเวลาราชการ

 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถเเสดงความจำนงขอเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 

 
รับมอบต้นแคนา จำนวน 300 ต้น จากบริษัทจากบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน)

รับมอบต้นแคนา จำนวน 300 ต้น จากบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวิวัฒน์  ศิริมหัทธโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถ...

 
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House การบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รับมอบอาหารพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานอาหารว่างแก่บุคลากร

 

...
 
เปิดตัว "โครงการแท๊กซี่ร่วมส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยโควิด (Home Isolation: HI)"

เปิดตัว "โครงการแท๊กซี่ร่วมส่งยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ป่วยโควิด (Home Isolation: HI)"