Research Market 2024 @CNMI

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Research Market 2024 

 
WORLD NO TOBACCO DAY 2024

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น.

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์ผู้บริจารโลหิตโลก

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัปดาห์ผู้บริจารโลหิตโลก วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-13.00 น. ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องบริจาคโลหิต ชั้น 1 โซน B 

 
การรับฟังความคิดเห้นและทำความเข้าใจกับประชาชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

7 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

พวกเราชาว CNMI ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก โดยเรื่องง่าย ๆ ที่...

 
กิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก

จบไปแล้วกับ "กิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

...
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

 
บริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ส่วนทะเบียน งานพัสดุ ได้ดำเนินงานการบริจาค และส่งมอบ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล๊อกเกอร์ 35 ลิ้นชัก...