รับสมัครบุคลากร มกราคม 2565

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ประกาศ รายชื่อร้านค้าที่เปิด-ปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

ประกาศ รายชื่อร้านค้าที่เปิด-ปิดให้บริการ

ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565

 
รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2839 5030 ในวันและเวลาราชการ

 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถเเสดงความจำนงขอเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

 

 
เส้นทางการจราจรที่แนะนำระหว่างการก่อสร้างภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ประชาสัมพันธ์ การปิดเส้นทางการจราจร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565

 
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2565 รอบ 2

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน 2565 รอบ 2

 
รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รับสมัครบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขั้นตอนการตรวจระบบทางไกล (Telemedicine)

ประชาสัมพันธ์

เรื่องขั้นตอนการตรวจระบบทางไกล (Telemedicine)

สำหรับหน่วยตรวจที่เปิดให้บริการการตรวจระบบทางไกล มีดังนี้

1.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก

2.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ครอบครัว

3.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม

4.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนัง

5.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจิตเวช

6.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

7.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

8.หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

9.คลินิกความผิดปกติทางการสื่อความหมาย

 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความชื่นชมแด่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพนฤบดินทร์)

ขอแสดงความชื่นชมแด่ หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (กู้ชีพนฤบดินทร์) โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ที่นำทีมเข้าช่วยเหลือเหตุอุบัติภัยหมู่ รถกระบะสองแถวส่วนบุคคลชนกับรถบรรทุกสิบล้อ ณ บริเวณหน้าวัดศรีจันทาราม ถ.สุขุมวิทสายเก่า จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.10 น.

 
รับสมัครแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รับสมัครแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

 
ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ใช้ทุนเพื่อพัฒนางานบริการ สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

Pages