ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

 
เปิดรับสมัครทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน พ.ศ.2564

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เปิดรับสมัครทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2564 จำนวน 1 ทุน

 
ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบัน ฯ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนต้นสังกัดสถาบัน ฯ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาตจวิทยา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ทุน

 
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย "ความรู้และทัศนคติของประชาชนไทยต่อการทำพินัยกรรมชีวิตและการทำหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย"

 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติด

 
แจ้งเปิดบริการห้องบริจาคโลหิต

แจ้งเปิดบริการห้องบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
เปิดบริการฝึกพูดและตรวจการได้ยิน

เปิดบริการฝึกพูดและตรวจการได้ยิน คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ความผิดปกติของการสื่อความหมาย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ ศาลาประชาคม

กรุณาปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ ศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บทอาศิรวาท

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Pages