การรับฟังความคิดเห้นและทำความเข้าใจกับประชาชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2567 รับของที่ระลึก พระหลวงพ่อทองคำทรงกลีบบัว

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2567 รับของที่ระลึก พระหลวงพ่อทองคำทรงกลีบบัว จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 
CNMI Hearing Week สัปดาห์ตรวจการได้ยิน

ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองการได้ยิน พร้อมรับคำแนะนำจากนักแก้ไขการได้ยิน ที่ คลินิกความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้น 3 โซน E1 ในวันที่ 1, 2, 8, 9, 15 และ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
Research Market 2023

Research Market 2023 วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00-16.00 น. 

 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถเเสดงความจำนงขอเข้าร่วมเสนอราคารับซื้อขยะรีไซเคิลภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น.

 
ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566 (เริ่มใช้ทุนปี 2567)

 
การเข้ารับบริการฝากครรภ์และคลอด

การเข้ารับบริการฝากครรภ์และคลอด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

 
งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ดำเนินงานการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ จำนวน 7 รายการ  ให้แก่ โรงพยาบาลระเเงะ

งานพัสดุ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ได้ดำเนินงานการส่งมอบครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ จำนวน 7 รายการ

ให้แก่ โรงพยาบาลระเเงะ

 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จากน้ำใจสู่การให้ชีวิต โดย เดลินิวส์ วาไรตี้ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565