เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม 

 

นายเดวิด โรเจอร์ส บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์และโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

 

คุณสุวิทย์ ลักษณาทรัพย์และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000,000 บาท จากคุณวิโรจน์-คุณสุมาลี รัตนศิริวิไล พร้อมบุตรธิดา

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000  บาท  จากคุณอรทัย-คุณอนุสรา รัตนศิริวิไล

Pages