ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

ประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครแพทย์ใช้ทุน สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2566 (เริ่มใช้ทุนปี 2567)

 
การเข้ารับบริการฝากครรภ์และคลอด

การเข้ารับบริการฝากครรภ์และคลอด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล...

 
โตโยต้า ร่วมส่งมอบเบาะรถยนต์ แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ขับเคลื่อนสังคมแห่งความปลอดภัย “ Safe Mobility ”

โตโยต้า ร่วมส่งมอบเบาะรถยนต์ แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ขับเคลื่อนสังคมแห่งความปลอดภัย...
 
Dean Meets Students 2022

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดโครงการ Dean Meets Students เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษา...

 
คณะประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คณะผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2023  ลงพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ศึกษาดูงาน “CNM...