การรับฟังความคิดเห้นและทำความเข้าใจกับประชาชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดราษฎร์นิยมธรรม ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครพยาบาล 6 อัตรา

 
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2567 รับของที่ระลึก พระหลวงพ่อทองคำทรงกลีบบัว

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2567 รับของที่ระลึก พระหลวงพ่อทองคำทรงกลีบบัว จากวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

 
CNMI Hearing Week สัปดาห์ตรวจการได้ยิน

ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองการได้ยิน พร้อมรับคำแนะนำจากนักแก้ไขการได้ยิน ที่ คลินิกความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้น 3 โซน E1 ในวันที่ 1, 2, 8, 9, 15 และ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
มอบของบริจาคให้แก่เด็กและชาวบ้าน ที่พักสงฆ์ทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทางวัดแสงธรรมบุราราม ได้นำของที่บุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บริจาคในวันกิจกรรมวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ที่ผ่านม...

 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ สถาบั...

 
การแสดงขับร้องประสานเสียงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-10.00 น. "วงสุขใจคอรัส" จากศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัย...

 
ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการร่วมปรับปรุงการบริการห้องจ่ายยา

ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นำโดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และทีมผู้บริหารจากบ...