กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

7 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

พวกเราชาว CNMI ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก โดยเรื่องง่าย ๆ ที่...

 
กิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก

จบไปแล้วกับ "กิจกรรม World No Tobacco Day 2024 วันงดสูบบุหรี่โลก" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

...
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2567

 
บริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ส่วนทะเบียน งานพัสดุ ได้ดำเนินงานการบริจาค และส่งมอบ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล๊อกเกอร์ 35 ลิ้นชัก...

 
สัมมนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) ข้อเสนอแนะในการประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคุณครูและสร้างเครือข่ายในการดูแลเด็ก

วันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ชั้น 1 โซน G อาคารโรงพยาบาลฯ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
มอบของบริจาคให้แก่เด็กและชาวบ้าน ที่พักสงฆ์ทิไล่ป้า อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ทางวัดแสงธรรมบุราราม ได้นำของที่บุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ บริจาคในวันกิจกรรมวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ที่ผ่านม...

 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ สถาบั...

 
การแสดงขับร้องประสานเสียงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00-10.00 น. "วงสุขใจคอรัส" จากศูนย์ศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัย...

 
ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการร่วมปรับปรุงการบริการห้องจ่ายยา

ทีมผู้บริหารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ นำโดย ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และทีมผู้บริหารจากบ...

 
บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่ สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ส่วนทะเบียน งานพัสดุ ได้ดำเนินงานการบริจาค และส่งมอบ ครุภัณฑ์ทางการเเพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจน จ...

 
คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการ พิพิธภัณฑ์แห่งปัญญา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล น...