พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานถวายพระพรช...

 
รับมอบเครื่อง CT Scan ของบริษัท United Imaging จากมูลนิธิ SCG

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT Scan ของบริษัท United...

 
เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด

เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จาก COVID-19...

 
ทีมชอปเปอร์บางพลีมอบชุด PPE แอลกอฮอล์เจล Face Shield และถุงมือ

ทีมชอปเปอร์บางพลีมอบชุด PPE แอลกอฮอล์เจล Face Shield และถุงมือให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อป้องกันบุคลากรทาง...

 
รถ mobile ไปรษณีย์มาให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

รถ mobile ไปรษณีย์มาให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป...

 
งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...

 
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ส.อ.ท.สป.) เพื่อนำเสนอความเป็นมาของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 - 17.00 ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรี...

 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ งานบริหารงานโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ภัตตาคาร ฮั่วเซ่งฮง สาขาเยาวราช

 

วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages