เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด

เคทีซีมอบชุด Isolation Gown 10,777 ชุด ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จาก COVID-19...

 
ทีมชอปเปอร์บางพลีมอบชุด PPE แอลกอฮอล์เจล Face Shield และถุงมือ

ทีมชอปเปอร์บางพลีมอบชุด PPE แอลกอฮอล์เจล Face Shield และถุงมือให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์เพื่อป้องกันบุคลากรทาง...

 
รถ mobile ไปรษณีย์มาให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

รถ mobile ไปรษณีย์มาให้บริการทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 ตั้งแต่วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป...

 
งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา...

 
ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ส.อ.ท.สป.) เพื่อนำเสนอความเป็นมาของสถาบันฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 - 17.00 ศ.คลินิก นพ.พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันการแพทย์จักรี...

 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ งานบริหารงานโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารเรียนรวม

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น M2 อาคารเรียนรวม

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ภัตตาคาร ฮั่วเซ่งฮง สาขาเยาวราช

 

วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

กรุณามอบเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

รายการพิเศษการกุศล “หนึ่งน้ำใจ ล้านคำขอบคุณ” ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ สตูดิโอสถานีโทรทัศน์ไทยท...