You are here

รับมอบชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จาก “โครงการแยกขวดช่วยหมอ”

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

และ ดร. นายแพทย์ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (PPE)

จาก “โครงการแยกขวดช่วยหมอ” ผ่าน YOU เทิร์น แพลตฟอร์ม โดยบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทผู้ผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) จำกัด

บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

ผู้นำเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ซึ่งโครงการฯ สามารถนำขวดพลาสติกใช้แล้ว

กลับเข้าสู่กระบวนการนำขยะมาแปรรูปให้ออกมาเป็นชุดคลุมปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อ (PPE)

มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด่านหน้าให้ปลอดภัยและพร้อมรับมือกับวิกฤติโรคโควิด-19