บริจาคโลหิต

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต

ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 1 โซน B6  อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

เปิดให้บริการ       

วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 08.00-11.30 น. และ 13.00-15.30 น.   

วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.30 น.    

พักกลางวัน 12.00-13.00 น.   หยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0 2839 6050

 

 

 

ย้อนกลับ