บริจาคโลหิต

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต

ห้องบริจาคโลหิต ชั้น 1 โซน B อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

เปิดให้บริการ       

วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 08.00-16.00 น. ไม่มีพักเที่ยง   

วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 09.00-17.00 น. พักเที่ยง 12.00-13.00 น.    

หยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0 2839 6050 ในวันและเวลาทำการ

 

 

 

ย้อนกลับ