กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site CNMI) (สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี)
เป็...

 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน) (THE INTERN RESEARCH AWARDS)”

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์ผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน) ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลฯ ส่งผ...

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”

พบกับการบรรยายพิเศษ (Special talks) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวางแนวทางการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สา...

 
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting Clinical Research

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting...

 
กิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565

ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Research Tour 2022 (C...

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง CNMI Festival 2565 ตอน CNMI ลอย รักษ์

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง CNMI Festival 2565 ตอน C...

 
Research Market 2022 at CNMI 
Research Market 2022 22-23 November 2022 @CNMI 
 
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษางานการจัดการเรียนการสอนแบบ Team-Based Learning และด้าน Simulation-Based Teaching 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยฯ อาคาร 2 (อาคารพรีคลินิก) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศา...