กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site CNMI) (สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี)
เป็...

 
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวด “โครงการประกวดผลงานวิจัยแพทย์ผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน) (THE INTERN RESEARCH AWARDS)”

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนแพทย์ผู้ทำสัญญา (แพทย์ใช้ทุน) ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลฯ ส่งผ...

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “BCG Frontier Research Forum: Sharing Visions for the Future of Personalized Medicine”

พบกับการบรรยายพิเศษ (Special talks) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อวางแนวทางการวิจัยขั้นแนวหน้าที่สา...

 
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting Clinical Research

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรม Laws & Regulation in Conducting...

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Manuscript Writing & Editing เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน Manuscript Writing & Editing เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เข้าร่วมการอบรม เรื่อง laws & regulation in conducting clinical research

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์สังกัดโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เข้าร่วมการอบรม เรื่อง laws & regulation in conducting clinic...

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing & Editing เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript Writing & Editing เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาย...