ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป การออก Digital ID เพื่อลงนามแบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเปลี่ยนเป็นใบรับรองจาก...

 
การอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 21

การอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 21 หลักสูตร "Endnote Bibliographic Management Tools"

 
เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และ MU AI Center ร่วมกันจัดกิจกรรม เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา รูป...

 
Research Market 2023

Research Market 2023 วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ online ทา...

 
บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เปิดให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)  สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระด...

 
บริการให้คำปรึกษา การใช้สถิติเพื่องานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดให้บร...

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ สามารถส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 เมษาย...

 
กิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Research Camp ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (On-site CNMI) (สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี)
เป็...