ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป การออก Digital ID เพื่อลงนามแบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเปลี่ยนเป็นใบรับรองจาก...

 
การอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 21

การอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 21 หลักสูตร "Endnote Bibliographic Management Tools"

 
เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และ MU AI Center ร่วมกันจัดกิจกรรม เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา รูป...

 
หารือความร่วมมือการวิจัยและการศึกษาร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหารือความร่วมมือการการวิจัยและการศึกษาร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มห...

 
Research Market 2023

Research Market 2023 วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00-16.00 น. ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และ online ทา...

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล...

 
บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี เปิดให้บริการตรวจทานภาษาอังกฤษ ของบทความต้นฉบับ (manuscript)  สำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระด...

 
บริการให้คำปรึกษา การใช้สถิติเพื่องานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดให้บร...