โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2567

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2567

 

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 
การอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่ การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ ณ อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่
การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ ณ อาคารพรีคลินิก สถาบัน...

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันข้อมูลการวิจัยกับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี นำโดย ศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท และ รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้การ...

 
กำหนดการประชุมโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี 2567

กำหนดการประชุมโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2567

 
หารือความร่วมมือการวิจัยและการศึกษาร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีหารือความร่วมมือการการวิจัยและการศึกษาร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มห...

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล...

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายเพื่อสร้างระบบบริการสุขภาพแบบเน้นคุณค่าสำหรับผ...

 
กิจกรรม Research Tour 2022 (CNMI) ปีการศึกษา 2565

ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม Research Tour 2022 (C...

 
ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง CNMI Festival 2565 ตอน CNMI ลอย รักษ์

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกท่านร่วมกิจกรรมลอยกระทง CNMI Festival 2565 ตอน C...