สำหรับนักศึกษาในการขอทุนฯ
การขอทุนฯสำหรับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาจารย์ที่เข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นอาจารย์เข้าร่วมโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาแพทย์ผู้รับทุน
โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

ขอความร่วมมือตอบประเมินโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565 

 

ภาพกิจกรรม Research camp (Online-IV) วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

 

กิจกรรม Research camp ครั้งที่ 2 (On-site) ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลในงาน International Medical Student Conference 2022 (IMRC 2022) 

 

ขอแสดงความยินดี นายเสฏฐันนันท์ จารุเกษมกิจ และนายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 ปีการศึกษา 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท) 

 

ภาพกิจกรรม Private Open House 2022 

 

ภาพกิจกรรม Research Tour 2022 ณ โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map