รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

 

ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย...

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 และห้องประชุม 2

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน

 

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้น B

 

ณ ห้องประชุม 712 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 รูปแบบ Free Online 

 

หนังสือแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลจะได้รับการ เตรียมความพร้อม เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านก่อนจำหน่าย ด้วยคว...

 

เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ผ้า เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมผ่าตัด จึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ เนื่องจากการปูผ้าเป็น...

 

คือผลิตภัณฑ์สื่อการสอนฯ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกทักษะการฉีดยาได้หลายครั้งจนเกิดความมั่นใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่...

 

วิดีโอสอนการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันแบบง่ายๆ และปลอดภัย เพิ่มเมแทบอลิซึมให้ร่างกาย และสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นแข็งแรง...

 

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเก...

 

วิดีโอสอนสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคง กระฉับกระเฉง เป็นท่าง่ายๆ ปลอดภัย เบ...

 

การล้างจมูกจึงเป็นการลดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้การระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยหายเร็ว และสามารถลดการใช้...

 

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ในการฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ และเสียงที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆ ที่ใช้ในเวชปฏิบ...