ข่าวกิจกรรม

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแ...

 
โครงการสถานีบ่มเพาะ Research Mind แห่งรามาธิบดีเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (National Innovation Awards for Social & Environmental Contribution)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Siam Paragon กรุงเทพฯ

 
Ramathibodi International Academic Conference 2023 (RIAC 2023)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

 
งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)

นิทรรศการคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล โถงชั้น 1 และ ชั้น 9 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

วันที่ 6 ,13 และ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย...

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 และห้องประชุม 2

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้นใต้ดิน