ทรัพย์สินทางปัญญาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ลำดับที่

เลขที่คำขอจดสิทธิบัตร

เลขที่ประกาศ

เลขที่สิทธิบัตร

ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ

ผู้ออกแบบ

ข้อมูลสิทธิบัตร

1 1502002826 153452 53397 อุปกรณ์หักหลอดยา นางสาวนิตยา ทรัพย์วงศ์เจริญ
และคณะ
คลิก
2 1502001567 154437 55303 ที่ใส่ภาชนะสำหรับรถเข็นเตียงผู้ป่วย นางสุมาวดี สกุนตนิยม
และคณะ
คลิก
3 1502004360 159264 56413 ขาตั้งสำหรับใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ นางสมพร สมสกุล
และคณะ
คลิก
4 1602000074 160279 58766 อุปกรณ์สวนทวาร ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
และคณะ
คลิก
5 901000329 112429 65898 หุ่นยนต์สำหรับวินิจฉัยโรคเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยเบาหวาน ศาสตราจารย์จุมพร วิลาศรัศมี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์
คลิก
6 1602004461 171672 71309 ที่คลุมแขนผ่าตัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ภาวรสวัสดิ์รักษ์
และคณะ
คลิก
7 1702004781 183604 74068 อุปกรณ์สำหรับการผ่าตัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปพน สง่าสูงส่ง
และคณะ
คลิก
8 1801006925 1801006925A 74653 อุปกรณ์เก็บและล้างสายสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช พูตระกูล คลิก
9 1103000974 12478 12478 กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิธีอีลิซา (Elisa) ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
และคณะ
คลิก
10 1603002614 12927 12927 แผ่นกันกัดสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยไฟฟ้า นางเมธิณี พิศาลายน
และคณะ
คลิก
11 1603002170 13232 13232 ถุงรองรับชิ้นเนื้อสำหรับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้อง นางเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล คลิก
12 1703000033 13233 13233 ถุงรองรับเลือดหรือของเหลวที่สามารถระบายออกเพื่อวัดปริมาตร นางสาวอารยา กิตติเจริญฤกษ์
และนางสาวรุ้งเพ็ชร สุยะเวช
คลิก
13 1603002613 13381 13381 อุปกรณ์เจาะจุกยางขวดน้ำเกลือ นางสาวภัสรา ตรีรัตนประยูร
และนางสาวจุฑามาศ สิริวัฒนสุข
คลิก
14 1703001679 13831 13831 อุปกรณ์ร้อยเครื่องมือผ่าตัดแบบ 2 ทาง นางเพียรจิตต์ ภูมิสิริกุล คลิก
15 1303000761 13832 13832 ชุดเทียบวัดดีเอ็นเอมาตรฐานสำหรับประมาณค่าขนาดของดีเอ็นเอตัวอย่าง นพ.ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
และคณะ
คลิก
16 1503001978 14331 14331 ชุดตรวจโรคฮีโมฟีเลีย เอ และบี ชุดดัดแปลงและกรรมวิธีการตรวจชุดตรวจดังกล่าว นายวีระศักดิ์ ศาสนกุล
และคณะ
คลิก
17 1803000743 15267 15267  สารทึบรังสีเพื่อการถ่ายภาพทางการแพทย์ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์
และคณะ
คลิก
18 1803002064 15355 15355 ชุดอุปกรณ์ช่วยกำหนดจังหวะการเดินสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน แพทย์หญิงพีรยา รุธิรพงษ์
และนายนฤดล บาทาสุข
คลิก
19 1803000510 15872 15872 อุปกรณ์สำหรับช่วยการทำหัตถการแทปบล็อค นางสาวจิตติมา เจียรพินิจนันท์
และคณะ
คลิก
20 1403001066 16045 16045 กรรมวิธีการตรวจโปรตีนเดงกีในปัสสาวะด้วยวิธีสตริปเทสต์ (Strip Test) ศาสตราจารย์อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
และคณะ
คลิก
21 1803001003 16419 16419 วิธีการและอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสารพาราควอทแบบกึ่งปริมาณในปัสสาวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทริยา ตระกูลศรีชัย
และคณะ
คลิก

 

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2201 2800