รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

 

ศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแ...

 
โครงการสถานีบ่มเพาะ Research Mind แห่งรามาธิบดีเพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (National Innovation Awards for Social & Environmental Contribution)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ Siam Paragon กรุงเทพฯ

 
Ramathibodi International Academic Conference 2023 (RIAC 2023)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

 
งาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023)

นิทรรศการคณะแพทยศาตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์...

 

ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล โถงชั้น 1 และ ชั้น 9 

 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

วันที่ 6 ,13 และ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 

หนังสือแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลจะได้รับการ เตรียมความพร้อม เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านก่อนจำหน่าย ด้วยคว...

 

เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ผ้า เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมผ่าตัด จึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ เนื่องจากการปูผ้าเป็น...

 

คือผลิตภัณฑ์สื่อการสอนฯ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกทักษะการฉีดยาได้หลายครั้งจนเกิดความมั่นใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่...

 

วิดีโอสอนการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันแบบง่ายๆ และปลอดภัย เพิ่มเมแทบอลิซึมให้ร่างกาย และสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นแข็งแรง...

 

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเก...

 

วิดีโอสอนสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคง กระฉับกระเฉง เป็นท่าง่ายๆ ปลอดภัย เบ...

 

การล้างจมูกจึงเป็นการลดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้การระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยหายเร็ว และสามารถลดการใช้...

 

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ในการฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ และเสียงที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆ ที่ใช้ในเวชปฏิบ...