น้ำเกลือล้างจมูก (Rama Nasal Irrigation)

 

น้ำเกลือล้างจมูกคือ?

      การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ได้แก่ โรคหวัด โรคภูมิแพ้ และไซนัสอักเสบ เป็นปัญหาที่พบได้ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ก่อให้เกิด การอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ จึงมีความจำเป็นต้องล้างทำความสะอาด และดูดเอาน้ำมูกออก เพื่อไม่ให้มีการคั่งค้างของน้ำมูกในโพรงจมูก และยังช่วย ลดการสัมผัสกับน้ำมูกของผู้ป่วยหรือน้ำมูกที่ปนเปื้อนมากับสิ่งของ ที่สามารถ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ

      การล้างจมูกจึงเป็นการลดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้การระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยหายเร็ว และสามารถลดการใช้ยา ผู้ประดิษฐ์จึงผลิตน้ำเกลือล้างจมูก ซึ่งมีสารสำคัญคือ Sodium Chloride 4.5 กรัม บรรจุในซอง ละลายน้ำ เพื่อใช้ล้างจมูกตามแผนการรักษาของแพทย์