ที่คลุมผ่าตัดแขน (Ready to Drape for Hand Surgery)

 

ที่คลุมผ่าตัดแขนคือ?

      ที่คลุมแขนผ่าตัด (RTD) เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ผ้า เพื่อลดระยะเวลา ในการเตรียมผ่าตัด จึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ เนื่องจาก การปูผ้าเป็นกระบวนการหนึ่งในการเตรียมผ่าตัดโรคทางมือ ทำให้ศัลยแพทย์ เสียเวลาในการเตรียมผ่าตัด ส่งผลให้ผู้ป่วยรายต่อไปต้องรอผ่าตัดนาน แค่สวม “ที่คลุมแขนผ่าตัด”สามารถผ่าตัดได้ทันทีเมื่อเปรียบเทียบกับการ เตรียมผ่าตัดแบบเดิม ช่วยให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดได้เร็ว ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด เร็วขึ้น ลดฝุ่นจากการใช้ผ้า ป้องกันการติดเชื้อ อีกทั้งสามารถลดต้นทุน การซัก-ล้างผ้าของโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่งด้วย

ลักษณะผลิตภัณฑ์

     1. วัสดุเป็นผ้าใยสังเคราะห์ (ผ้าไม่ทอ)

     2. ป้องกันการซึมผ่านของแบคทีเรีย ที่มีขนาดเฉลี่ย 2.8 ไมครอนและลดความเสี่ยงในการ ติดเชื้อ (Hospital Acquired Infection)

     3. ป้องกันการซึมผ่านของเลือด, ป้องกันการซึมผ่านของของเหลว (Hydro head 60 cmwc. ป้องกันการซึมผ่านของแอลกอฮอล์(Alcohol AR7)

     4. มีความเหนียวทนทาน ไม่ขาดง่าย ไม่มีเส้นใยหลุด (Lint Free)

     5. ไม่ก่อให้เกิดอาการผื่นคัน