วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ อาคาร 4 ชั้น B

 

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) อาคาร 4 ช...

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 

 

 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้น ใต้ดิน อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

 

วันที่  20 - 21  มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ด...

 

 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม...

 

วันที่  25  มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4...

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์  เปิดศ...

 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทำจากเม็ดพลาสติกในความร่วมมือระหว่าง คณะแพทย...