ความหมายของโลโก้และผู้ออกแบบ

          

          โลโก้นี้มาในแนวคิดว่า "ต้นกล้ายืนบนไหล่ของยักษ์" โดยใช้ระดับความเข้มของสีเขียวแสดงถึงความอาวุโส ศิษย์จึงจะงอกเงยได้ด้วยอาจารย์ของตน และแสดงออกมาให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างศิษย์และครูด้วยแขนและการโอบกอด

 

          การที่ครูรุ่นก่อนเสียสละให้ศิษย์ยืนบนไหล่ของตนเองก็ด้วยความเชื่อมั่นว่าศิษย์จะมองไปข้างหน้าได้ไกลกว่าตนเอง ดังนั้นการที่ครูยอมถ่ายทอดความรู้ให้ศิษย์ได้ต่อยอด จึงเป็นจุดตั้งต้นของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับโลกใบนี้

 

          ถึงแม้นดูเหมือนศิษย์ที่อยู่บนสุดจะเป็นส่วนเล็ก ๆ ของครูรุ่นก่อน แต่จริง ๆ แล้วก็มีผลผลิตที่ "นอกเหนือ" จากกรอบความรู้เดิมนั่นคือ "ต้นกล้า" ที่อยู่ข้างบนสุดซึ่งเป็นตัวแทนของความรู้ได้จากงานวิจัย ที่ถือเป็นความรู้เล็ก ๆ ชิ้นใหม่ชิ้นหนึ่งของโลก

ผู้ออกแบบ
นพ.วิธวินท์ จันทาโภ
เมื่อครั้งที่เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6