ระบบของจริยธรรมออนไลน์ EC E-Submission Online
EC E-Submission Online  
สำหรับนักศึกษา ป.ตรี/โท/เอก และบุคลากรภายใน/ภายนอก คณะแพทยศาสตร์ รามาฯ เท่านั้น
 
ระบบส่งโครงการวิจัยสำรับทุนเอกชน/CREC
สำหรับทุนภาคเอกชน และโครงการที่ยื่นผ่าน CREC เท่านั้น
  ลิงก์ที่น่าสนใจ