ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2563

เดือน ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
มกราคม 8 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 09.00 - 13.00 น. -
กุมภาพันธ์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 - 13.00 น. -
มีนาคม 6 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 09.00 - 13.00 น. -
เมษายน 3 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563 09.00 - 13.00 น. -
พฤษภาคม 1 พฤษภาคม 2563 20 พฤษภาคม 2563 09.00 - 13.00 น. -
มิถุนายน 5 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 09.00 - 13.00 น. -
กรกฎาคม 3 กรกฎาคม 2563 15 กรกฎาคม 2563 09.00 - 13.00 น. -
สิงหาคม 7 สิงหาคม 2563 19 สิงหาคม 2563 09.00 - 13.00 น. -
กันยายน 4 กันยายน 2563 16 กันยายน 2563 09.00 - 13.00 น. -
ตุลาคม 2 ตุลาคม 2563 21 ตุลาคม 2563 09.00 - 13.00 น. -
พฤศจิกายน 6 พฤศจิกายน 2563 18 พฤศจิกายน 2563 09.00 - 13.00 น. -
ธันวาคม 4 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 09.00 -13.00 น. -