ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2561

เดือน ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
มกราคม 5 มกราคม 2561 17 มกราคม 2561 09.00 - 13.00 น. -
กุมภาพันธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 09.00 - 13.00 น. -
มีนาคม 2 มีนาคม 2561 21 มีนาคม 2561 09.00 - 13.00 น. -
เมษายน 4 เมษายน 2561 18 เมษายน 2561 09.00 - 13.00 น. -
พฤษภาคม 4 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561 09.00 - 13.00 น. -
มิถุนายน 1 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 09.00 - 13.00 น. -
กรกฎาคม 6 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 09.00 - 13.00 น. -
สิงหาคม 3 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 09.00 - 13.00 น. -
กันยายน 7 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 09.00 - 13.00 น. -
ตุลาคม 5 ตุลาคม 2561 17 ตุลาคม 2561 09.00 - 13.00 น. -
พฤศจิกายน 2 พฤศจิกายน 2561 21 พฤศจิกายน 2561 09.00 - 13.00 น. -
ธันวาคม 7 ธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561 09.00 - 13.00 น. -