ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2567

ครั้งที่ ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
1 5 มกราคม 2567 17 มกราคม 2567 09.00 - 13.00 น. -
2 2 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 09.00 - 13.00 น. -
3 1 มีนาคม 2567 20 มีนาคม 2567 09.00 - 13.00 น. -
4 5 เมษายน 2567 *24 เมษายน 2567 09.00 - 13.00 น. เลื่อนประชุมจาก 17 เมษายน เป็น 24 เมษายน 2567
5 3 พฤษภาคม 2567 15 พฤษภาคม 2567 09.00 - 13.00 น. -
6 7 มิถุนายน 2567 19 มิถุนายน 2567 09.00 - 13.00 น. -
7 5 กรกฎาคม 2567 17 กรกฎาคม 2567 09.00 - 13.00 น. -
8 2 สิงหาคม 2567 21 สิงหาคม 2567 09.00 - 13.00 น. -
9 6 กันยายน 2567 18 กันยายน 2567 09.00 - 13.00 น. -
10 4 ตุลาคม 2567 23 ตุลาคม 2567 09.00 - 13.00 น. เลื่อนประชุมจาก 23 ตุลาคม เป็น 16 ตุลาคม 2567
11 1 พฤศจิกายน 2567 20 พฤศจิกายน 2567 09.00 - 13.00 น. -
12 6 ธันวาคม 2567 18 ธันวาคม 2567 09.00 -13.00 น. -