ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม 2564

เดือน ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
มกราคม 8 มกราคม 2564 20 มกราคม 2564 09.00 - 13.00 น. -
กุมภาพันธ์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 - 13.00 น. เลื่อนการประชุมจาก 5 ก.พ. เป็น 10 ก.พ. 64
มีนาคม 5 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2567 09.00 - 13.00 น. -
เมษายน 2 เมษายน 2564 21 เมษายน 2564 09.00 - 13.00 น. เลื่อนการประชุมจาก 2 เม.ย. เป็น 9 เม.ย. 64
พฤษภาคม 7 พฤษภาคม 2563 19 พฤษภาคม 2564 09.00 - 13.00 น. -
มิถุนายน 4 มิถุนายน 2564 16 มิถุนายน 2564 09.00 - 13.00 น. -
กรกฎาคม 2 กรกฎาคม 2564 21 กรกฎาคม 2564 09.00 - 13.00 น. -
สิงหาคม 6 สิงหาคม 2564 18 สิงหาคม 2564 09.00 - 13.00 น. -
กันยายน 3 กันยายน 2564 15 กันยายน 2564 09.00 - 13.00 น. -
ตุลาคม 1 ตุลาคม 2564 20 ตุลาคม 2564 09.00 - 13.00 น. -
พฤศจิกายน 5 พฤศจิกายน 2564 17 พฤศจิกายน 2564 09.00 - 13.00 น. -
ธันวาคม 3 ธันวาคม 2564 15 ธันวาคม 2564 09.00 -13.00 น. -