ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2562

เดือน ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
มกราคม 4 มกราคม 2562 16 มกราคม 2562 09.00 - 13.00 น. -
กุมภาพันธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 20 กุมภาพันธ์ 2562 09.00 - 13.00 น. -
มีนาคม 1 มีนาคม 2562 20 มีนาคม 2562 09.00 - 13.00 น. -
เมษายน 5 เมษายน 2562 24 เมษายน 2562 09.00 - 13.00 น. -
พฤษภาคม 3 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562 09.00 - 13.00 น. -
มิถุนายน 7 มิถุนายน 2562 19 มิถุนายน 2562 09.00 - 13.00 น. -
กรกฎาคม 5 กรกฎาคม 2562 24 กรกฎาคม 2562 09.00 - 13.00 น. -
สิงหาคม 2 สิงหาคม 2562 21 สิงหาคม 2562 09.00 - 13.00 น. -
กันยายน 6 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 09.00 - 13.00 น. -
ตุลาคม 4 ตุลาคม 2562 16 ตุลาคม 2562 09.00 - 13.00 น. -
พฤศจิกายน 1 พฤศจิกายน 2562 20 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 13.00 น. -
ธันวาคม 6 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562 09.00 -13.00 น. -