ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมฯ ปี 2566

ครั้งที่ ประชุมรอบที่1 ประชุมรอบที่2 เวลา หมายเหตุ
1 6 มกราคม 2566 18 มกราคม 2566 09.00 - 13.00 น. เลื่อนประชุมจาก 6 มกราคม เป็น 11 มกราคม 2566
2 3 กุมภาพันธ์ 2566 15 กุมภาพันธ์ 2566 09.00 - 13.00 น. -
3 6 มีนาคม 2566 15 มีนาคม 2566 09.00 - 13.00 น. -
4 7 เมษายน 2566 19 เมษายน 2566 09.00 - 13.00 น. -
5 5 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 09.00 - 13.00 น. -
6 2 มิถุนายน 2566 21 มิถุนายน 2566 09.00 - 13.00 น. -
7 7 กรกฎาคม 2566 19 กรกฎาคม 2566 09.00 - 13.00 น. -
8 4 สิงหาคม 2566 23 สิงหาคม 2566 09.00 - 13.00 น. -
9 1 กันยายน 2566 20 กันยายน 2566 09.00 - 13.00 น. -
10 6 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 09.00 - 13.00 น.
เลื่อนประชุมจาก 6 ตุลาคม เป็น 11 ตุลาคม 2566
เลื่อนประชุมจาก 18 ตุลาคม เป็น 20 ตุลาคม 2566
11 3 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 09.00 - 13.00 น. -
12 1 ธันวาคม 2565 20 ธันวาคม 2566 09.00 -13.00 น. -