อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์)

      อบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (ออนไลน์)

1.MU-HSR Online Training   **ระบบนี้ยกเลิกการให้บริการแล้ว ขอให้ใช้ CITI Program หรือการอบรมอื่นๆ แทน
 

2. CITI Program


    กรณีที่ผู้วิจัยทำแบบทดสอบผ่าน CITI Program กำหนดให้ผู้วิจัยต้องมี 3 หัวข้อนี้ ในการทำแบบทดสอบ

    1.Human Subjects Research เลือก Biomedical Researchers

    2.Information Privacy Security เลือก (ตามสถานะบุคคล)

    3.Good Clinical Practice (GCP) เลือก Researcher Drug ***(สำหรับโครงการ clinical trial )

     คลิก =>   https://about.citiprogram.org                       

     คู่มือการลงทะเบียน => https://sp.mahidol.ac.th/pdf/citi2019/2019-CITIPROGRAM-THA.pdf   

 

3. GOOD CLINICAL PRACTICES TRAINING OVERVIEW

   

  The Good Clinical Practice (GCP) online training consists of 12 modules. Each module  discusses a specific aspect of GCP guidelines. Throughout the course, the instructional  material  includes ICH GCP guidelines as well as the Code of Federal Regulations (CFR) for  clinical research trials in the U.S.

  คลิก =>  https://gcp.nidatraining.org

 

4. ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน

 

      บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

   คลิก => https://elearning-necast.nrct.go.th/

 

 

5. อบรมออนไลน์ของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน

     หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของหน่วยงาน โดยจะจัดอบรมเดือนละ 1 ครั้ง บรรยายครั้งละ 1 ชั่วโมง เวลา 12.00 - 13.00 น.
ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเก็บสะสมชั่วโมงการอบรมร่วมกับการอบรมต่างๆของหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อครบ 6 ชั่วโมง จะได้รับ Certificate จากทางหน่วยงาน

สามารถตรวจสอบรายชื่อการเก็บชั่วโมงการอบรมของท่าน โปรดคลิก