ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Why​ and​ how​ ​research​ integrity​ matter? Part II"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

Pages