ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Why​ and​ how​ ​research​ integrity​ matter? Part II"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

 
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยในช่วงสถานการณ์ระบาดโควิด-19

นำฝากเงินสด หรือเช็กเข้าบัญชี ดาวโหลดแบบชำระค่าธรรมเนียม ส่งหลักฐานการโอนเงิน แนบสำเนาใบเสร็จรรับเงิน ส่งพร้อมโครงการวิจัย...

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง Why​ and​ how​ ​research​ integrity​ matter?

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "ประเด็นจริยธรรมสำหรับการวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

 
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.