ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การทำวิจัยแบบพหุสถาบัน (Multi-center Studies)"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "การทำวิจัยแบบพหุสถาบัน (Multi-center Studies)"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWPsuB-zOeYEm4UP3PfxaXei7jela-My4J90EEPp2yyb9P3Q/viewform

การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการสะสมชั่วโมงเพื่อรับ Certificate
➽ เข้าไปยืนยันตัวตนชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) ทาง inboxFacebook Fanpage https://m.me/ethicsrama เพื่อเก็บสถิติชั่วโมงการอบรม

➽ ตั้งแต่เวลา 12.00-12.15 น.

✿✿การสะสมชั่วโมงเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านระบบ และยืนยันตัวตนทาง inbox✿✿