ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Why​ and​ how​ ​research​ integrity​ matter? Part II"

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "Why​ and​ how​ ​research​ integrity​ matter? Part II"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

บรรยายโดย ผศ. ดร. นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดยสแกน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfm0qIMdfIfoarIE_t0JWl8d-Vv6haaISLLtq4-iVAzKi9ifQ/viewform

การลงทะเบียน ขอให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) เพื่อลงฐานข้อมูลบันทึกชั่วโมงและให้ใบ Certificate ต่อไป

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการสะสมชั่วโมงเพื่อรับ Certificate
➽ เข้าไปยืนยันตัวตนชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย) ทาง inboxFacebook Fanpage https://m.me/ethicsrama เพื่อเก็บสถิติชั่วโมงการอบรม

➽ ตั้งแต่เวลา 12.00-12.15 น.

✿✿การสะสมชั่วโมงเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนผ่านระบบ และยืนยันตัวตนทาง inbox✿✿