ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง Why​ and​ how​ ​research​ integrity​ matter?

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง "ประเด็นจริยธรรมสำหรับการวิจัยนวัตกรรมสมุนไพรและแพทย์ทางเลือก"

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

 
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.

Pages