ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Satir workshop for the happiness and internal growth of physicians ชาเทียร์ โมเดลเพื่อความสุขและการเติบโตภายในของแพทย์

ขอเชิญบุคลากรรามาธิบดีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Satir workshop for the happiness and internal growth of physicians ชาเทีย...

 
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Mass Casualty Management

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายออนไลน์ Mass Casualty Management

 
SPECIAL LECTURE CUTTING EDGE IN ADVANCED CANCER TREATMENT

SPECIAL LECTURE CUTTING EDGE IN ADVANCED CANCER TREATMENT

 
โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2567

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จัดพิธีทำบุญโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2567

 

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา