เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา

เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา

 

 

  • เข้าชม VDO ย้อนหลัง  คลิก