You are here

ประชุมศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงานร่วมกับ Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM)

 

ภาพบรรยากาศการประชุมบางส่วน

 

 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า ไดอัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(Toyota Daihatsu Engineering & manufacturing : TDEM) 

นำโดย มร.คัทสึชิ นิชิกาวา รองประธาน บริษัท โตโยต้า ไดอัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (TDEM) และทีมงาน

เข้าประชุมร่วมกับ รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะสิริ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และทีมงาน

โดยเริ่มศึกษาระบบและขั้นตอนการทำงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น