คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบเช็คจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

 

  ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ร่วมเดินรับบริจาคและจำหน่ายเสื้อ

 

  ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ หัวหน้าโครงการศูนย์อาชีวเวชศาสตร์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ และทีม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ...

 
โอกาสทองของรามาธิบดีที่บางพลี  รู้รักสามัคคีช่วยกัน ผลักดันขับเคลื่อนช่วยกันต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน
 

รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธ์ รับมอบเงินจากคุณสมร นิติทัณฑ์ประกาศ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์