เปิดตัว Rama App โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

Rama App

 

🎉เปิดให้บริการแล้ว Rama App โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  🎉 

 

enlightened ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ enlightened ดูนัด  enlightened ทำนัด แจ้งเตือนนัด เลื่อนนัด ยกเลิกนัด 

enlightened รับรองสิทธิ์ (ส่งต่อ) enlightened เปลี่ยนที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์ enlightened ยืนยันตัวตน 

 

📣📣  สามารถดาวน์โหลด Rama App ทาง App Store หรือ Play store ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 📣📣

 

ระบบ IOS : https://apps.apple.com/th/app/rama-app/id1486537464
ระบบ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ramathibodi.ramaapp&pli=1

คู่มือการใช้ RAMA App คลิก

 

ย้อนกลับ