คณะผู้บริหาร บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559

 

คุณนฤมล ศิริมงคลภาวงศ์ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

 

คุณบุญเยี่ยม พูลสวัสดิ์ พร้อมด้วยบุตรและธิดา บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

คุณวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

คุณอำไพ ปทุมเจริญผล บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

คุณชัยโรจน์-คุณอรวรรณ มหาดำรงค์กุล พร้อมบุตรธิดา มอบเงินบริจาคจำนวน 8,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

คุณกิมไน้ ไชยธีรัตต์ พร้อมบุตรธิดา มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

คุณวฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

บริษัท เวลลอย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณวิทวัส บุญญสถิตย์ มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

รุ่น 4 วันที่ 15 - 16 มีนาคม 59 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ รร. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

 

รุ่น 3 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 59 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ รร. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

Pages