เปิดบริการฝึกพูดและตรวจการได้ยิน

เปิดบริการฝึกพูดและตรวจการได้ยิน คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ความผิดปกติของการสื่อความหมาย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ ศาลาประชาคม

กรุณาปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าชมนิทรรศการ ศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บทอาศิรวาท

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 
บริการรถแท็กซี่

บริการรถแท็กซี่สำหรับผู้มาใช้บริการและบุคลากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
รักในความเป็นหมอ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น

เพราะชีวิตที่มีคุณค่า คือชีวิตที่สร้างความหมายกับผู้อื่น

 
ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

ตารางเวลาให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ

 
รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ประจำปี 2563

รับสมัครผู้รับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562

Pages