กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

 

 

 

 

 

7 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

พวกเราชาว CNMI ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกเป็นอย่างมาก โดยเรื่องง่าย ๆ ที่เราสนับสนุนและปฏิบัติมาเป็นอย่างดีมาตลอดก็คือการแยกขยะ

เพราะ การแยกขยะให้ถูกวิธีและเหมาะสมนั้น จะทำให้ลดการปนเปื้อนในดิน ลดการสิ้นเปลืองพลังงานและทรัพยากร สามารถนำกลับมารียูส รีไซเคิล และลดทรัพยากรโลกในการผลิตใหม่ได้อีกด้วย

#CNMIใส่ใจสิ่งแวดล้อม #รามาจักรี