You are here

InfoGraphics
ถาม-ตอบเกี่ยวกับอาการข้างเคียง และการแพ้วัคซีนโควิด-19

ถาม อาการข้างเคียงจากวัคซีนคืออะไร

Knowledge Awareness Health
พิธีเปิดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

Knowledge Awareness Health
หยุดอยู่ยุดยา

ผู้เขียนและภาพ : สุเมธ คำซื่อ

News
คุณกนกวรรณ ยืนยง บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

News
มูลนิธิหวาน - จุ้ย สุขแก้ว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

News
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

News
คุณสมศรี ชวลิตวรกุล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ บ้านของผู้บริจาค

News
คุณจิ้น เซียะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Awards
แสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563

News
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำ การประเมินอายุประชากรชาวไทยวัยเจริญพันธุ์ โดยใช้ภาพถ่ายรังสีข้อมือเทียบกับภาพถ่ายรังสีฟัน

สนใจติดต่อ ห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

Pages