ข่าวองค์กรบริหารการพยาบาล (ดูทั้งหมด)
Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
 

องค์กรบริหารการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการในการพิจ...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณนัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2559 (ก.พ.ร.) (ระดับดี ประเภท รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป...

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชระกรพจน์ ศรีประสาร

ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ประเภทผู้ปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี พ.ศ.2559

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์

ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 (ระดับดี ประเภท รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ)...

     บทความน่ารู้ (ดูทั้งหมด)