ความรู้ประชาชน

วันงาน หัวข้อเรื่อง ลงทะเบียน ผู้จัดงาน ดาวน์โหลด หมายเหตุ เพิ่มเติม
15/08/2018    “ภาวะซึมเศร้า” การดูแลด้วยความเข้าใจ ป้องกันไม่ไห้ฆ่าตัวตายและเสียชีวิต งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ Inservice  
31/05/2018    การดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ Inservice
20/03/2018    หนึ่งสมอง สองมือ และใจที่เมตตากับวิชามณีเวช งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ Inservice