ศูนย์บริการสุขภาพนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และการให้บริการพื้นฐานที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความต้องการสูงขึ้น  จะช่วยให้การเข้าถึงบริการตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบ

Lotus north ratchapruek

Click

Paradise Park

Click