โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดบริการใหม่!! เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในทุกช่วงอายุ เข้าถึงทุกช่วงวัย ด้วยแนวคิด Decentralized Healthcare Service เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นต้นแบบสถานบริการสุขภาพภาครัฐสำหรับประชาชนในเขตเมือง

รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรนอกพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้การเข้าถึงการบริการทางสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ อายุกรรม กุมารเวช กระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และการให้บริการพื้นฐานทางหัตถการที่สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาในโรงพยาบาลที่มีความต้องการสูงขึ้น ได้แก่ การเจาะเลือด เอกซเรย์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การทำอัลตราซาวนด์ และการตรวจเต้านม (แมมโมแกรม) จะช่วยให้การเข้าถึงบริการตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้อาศัยในพื้นที่โดยรอบ

 

บริการทางการแพทย์  RAMATHIBODI HEALTH SPACE

การให้บริการตรวจภายในห้องตรวจ รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ คลินิกพรีเมียม @ พาราไดซ์ พาร์ค บนพื้นที่ให้บริการ 1,818 ตารางเมตร สามารถเปิดให้บริการแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการของผู้ป่วย ได้มากถึง 9 โซน ได้แก่

ตรวจสุขภาพ (check-up)
ตรวจสุขภาพ (check-up)
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
คลินิกควบคุมน้ำหนัก
คลินิกควบคุมน้ำหนัก
คลินิกกระดูกและข้อ
คลินิกกระดูกและข้อ
คลินิกศัลยกรรม
คลินิกศัลยกรรม
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
คลินิกกุมารเวช
คลินิกกุมารเวช
คลินิกนรีเวช
คลินิกนรีเวช
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกแพทย์ทางเลือก
คลินิกแพทย์ทางเลือก
บริการฉีดวัคซีน
บริการฉีดวัคซีน
บริการเจาะเลือด
บริการเจาะเลือด
X-ray, Ultrasound,Mammogram, ความหนาแน่นของกระดูก
X-ray, Ultrasound,Mammogram, ความหนาแน่นของกระดูก