>>ตรวจการนอนหลับที่ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี "Sleep Clinic @Ramathibodi" >> สอบถามรายละเ...
 
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น5 อาคารสิริกิติ์       
 
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. โดย อ.พญ.กัลยา ปัญจพรผล และ พ.อ.หญิง ทพญ.วิภาสินี พัวประดิษฐ์ ...
 
โดย อ.นพ.สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00-14.00น. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
โดย ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-14.00น (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สื่อมีเดีย
    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx
 

    จำนวนผู้เข้าชม  counter widget