ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00-9.00 น. (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
*วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567* เวลา 11.00-12.00 น. โดย อาจารย์ พญ.กัลยา ปัญจพรพล
 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00-10.00 น. โดย พญ. กมลชนก กิจศิริเจริญชัย
  สื่อมีเดีย