ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับในหัวข้อ

ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับในหัวข้อ

Congenital central hypoventilation syndrome and Late onset central hypoventilation syndrome.

ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00-12.00 น.

โดย อาจารย์ แพทย์หญิงอัญชนา ทองแย้ม

อาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ระบบหายใจ

และอาจารย์ประจำศูนย์โรคการนอนหลับ

ณ ห้องประชุม Mini theatre ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอบคุณค่ะ

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR-Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ